Chữ viết tay

Chữ viết tay in đậm

Văn bản in nghiêng I

Văn bản in nghiêng II

Kiểu chữ In nghiêng là gì?

Chữ in nghiêng là văn bản được in hoặc được soạn thảo bằng các chữ hơi nghiêng về phía bên phải. Ví dụ, đây là văn bản in nghiêng vì nó có độ dốc nghiêng.

Văn bản in nghiêng bắt nguồn từ chữ thư pháp viết tay và nay được dùng trong sách vở, giấy tờ, các văn bản chính sách và nhiều kiểu văn bản ghi chép trên khắp thế giới.

Chữ In nghiêng Để làm gì?

Nếu bạn thấy văn bản được viết bằng chữ in nghiêng, nó thường được tác giả dùng để nhấn mạnh. Ví dụ, cụm từ 'bạn' được viết in nghiêng trong câu sau để nhấn mạnh rằng văn bản này được áp dụng cho người đọc là bạn.

Ví dụ: Điều này áp dụng cho bạn.

Dù vậy, đôi khi chữ in nghiêng không luôn được dùng để nhấn mạnh. Đôi khi, bạn sẽ thấy tên người, địa điểm, tựa đề sách, hoặc một phần đối thoại được viết bằng chữ in nghiêng. Loại văn bản này được viết in nghiêng vì nó làm người đọc dễ dàng nhận ra nó là tên, địa điểm, đồ vật, hoặc là một đoạn trích dẫn từ một cá nhân nào đó.

Cách Viết In nghiêng trên WhatsApp

Để viết văn bản in nghiêng khi gửi một tin nhắn trên WhatsApp, bạn chỉ cần đặt một dấu gạch dưới ngay phía trước và sau phần văn bản mình muốn viết in nghiêng.

Ví dụ: _văn bản_

Cách viết In nghiêng trên Instagram

Để viết in nghiêng trong các tin nhắn, phần lý lịch, bình luận, và phần mô tả của Instagram, bạn thường cần dùng một loại công cụ tạo văn bản trực tuyến nào đó sẽ chuyển văn bản của mình thành in nghiêng. Để dùng văn bản này trên Instagram sau khi nó đã được chuyển đổi, bạn chỉ cần sao chép và dán nó vào nơi bạn cần.

Cách dùng Công cụ Tạo chữ In nghiêng

Đây là cách dùng công cụ tạo chữ in nghiêng để chuyển đổi văn bản của bạn thành chữ in nghiêng:

  1. Soạn thảo vào hộp hoặc sao chép và dán văn bản của bạn vào hộp

  2. Chữ in nghiêng sẽ tự động hiển thị ở dưới

  3. Bạn chỉ cần sao chép và dán văn bản để dùng nó ở bất cứ đâu bạn muốn