Gạch chéo

Gạch Ngang

Văn bản Gạch ngang là gì?

Việc gạch ngang là khi văn bản được viết với một đường kẻ nằm ngang qua chính giữa nó. Văn bản sẽ trông như đã được gạch bỏ đi, giống như khi bạn gạch bỏ một lỗi sai hoặc gạch bỏ một việc phải làm trên một danh sách viết những điều cần làm.

Ví dụ, đây là văn bản gạch ngang.

Văn bản gạch ngang được dùng cho nhiều thứ bao gồm:

  • Để chỉnh sửa văn bản hoặc để biểu thị rằng văn bản đó là sai: Ví dụ, một biên tập viên hoặc một gia sư có thể dùng văn bản gạch ngang để biểu thị các từ, cụm từ, hoặc các đoạn văn nào là sai hoặc nên được loại bỏ
  • Để cho thấy rằng một điều gì đó đã được làm xong: Ví dụ như khi dùng văn bản này để gạch bỏ một việc phải làm trên một danh sách trực tuyến các việc phải làm để ám chỉ rằng nó đã được hoàn thành

Cách viết Văn bản Gạch ngang trên WhatsApp

Để tạo văn bản gạch ngang trên WhatsApp, bạn chỉ cần thêm ký tự ~ trước và sau văn bản của mình.

Ví dụ: ~đây là văn bản mà bạn muốn gạch ngang~

Nếu bạn có điện thoại Android hoặc iPhone, bạn cũng có thể dùng các phím tắt có sẵn.

Cách viết Văn bản Gạch ngang trên Discord

Để tạo văn bản gạch ngang trên Discord, hãy thêm ký tự ~ trước và sau văn bản mà bạn muốn gạch ngang.

Ví dụ: ~đây là văn bản mà bạn muốn gạch ngang~

Công cụ Tạo Văn bản Gạch ngang là gì?

Công cụ tạo văn bản gạch ngang cung cấp một cách tạo văn bản bị gạch bỏ một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Thay vì dùng các phím tắt trên điện thoại hoặc ứng dụng nào đó, bạn có thể dùng công cụ tạo văn bản gạch ngang trực tuyến để tạo văn bản bị gạch bỏ của mình.

Các công cụ tạo văn bản gạch ngang là đặc biệt hữu ích nếu bạn đang dùng laptop hoặc máy tính cá nhân và muốn tạo văn bản gạch ngang.

Cách dùng Công cụ Tạo Văn bản Gạch ngang

Để dùng công cụ tạo văn bản gạch ngang và tạo chữ bị gạch bỏ, bạn chỉ cần:

  1. Soạn thảo văn bản của mình
  2. Văn bản bị gạch bỏ sẽ xuất hiện

Để tạo thêm văn bản gạch ngang, hãy xóa bỏ văn bản và lặp lại các bước 1-3.