เฉือน

ขีดฆ่า

ข้อความขีดทับคืออะไร

ข้อความขีดทับคือข้อความที่ถูกเส้นแนวนอนขีดผ่ากลางไปตลอด ทำให้ดูเหมือนข้อความถูกขีดฆ่า เช่นเดียวกับการที่เราขีดทับข้อความผิดหรือขีดฆ่ากิจกรรมที่ทำในรายการประจำวันไปแล้ว ยกตัวอย่าง นี่คือข้อความขีดทับ

ข้อความขีดทับถูกใช้ในหลายๆ รายการ เช่น:

  • เพื่อแก้ไขข้อความหรือแสดงให้เห็นว่าผิด: ตัวอย่าง บรรณาธิการหรือครูอาจจะใช้ข้อความขีดทับเพื่อแสดงให้เห็นว่าคำ คำพูด หรือประโยคใดไม่ถูกต้องหรือควรตัดทิ้ง
  • เพื่อแสดงให้ทราบว่ามีอะไรทำเสร็จไปแล้ว: ตัวอย่าง ใช้ข้อความขีดทับเพื่อขีดฆ่ากิจกรรมบนตารางกิจกกรมออนไลน์เพื่อให้ทราบว่าทำสำเร็จไปแล้ว

วิธีการเขียนข้อความขีดทับบน WhatsApp

หากต้องการสร้างข้อความขีดทับบน WhatsApp เพียงเติม ~ ก่อนและหลังข้อความของคุณ ตัวอย่าง: ~นี่คือข้อความที่คุณอยากขีดทับ~

ถ้าคุณมีโทรศัพท์ Android หรือ iPhone คุณสามารถใช้ปุ่มลัดที่มี

วิธีการเขียนข้อความขีดทับบน Discord

หากต้องการสร้างข้อความขีดทับบน Discord เพียงเติม ~ ก่อนและหลังข้อความของคุณที่อยากจะขีดทับ ตัวอย่าง: ~นี่คือข้อความที่คุณอยากขีดทับ~

โปรแกรมสร้างข้อความขีดทับคืออะไร

โปรแกรมสร้างข้อความขีดทับให้วิธีการสร้างข้อความที่ถูกขีดฆ่าได้ง่ายๆ นอกจากใช้ปุ่มลัดที่มีในโทรศัพท์มือถือหรือแอพ คุณสามารถใช้โปรแกรมสร้างข้อความขีดทับออนไลน์ได้ แล้วสร้างข้อความที่ถูกขีดฆ่าของคุณ โปรแกรมสร้างข้อความขีดทับช่วยได้มากเมื่อใช้โน๊ตบุ๊คหรือพีซีและอยากขีดฆ่าข้อความ

วิธีการใช้โปรแกรมสร้างข้อความขีดทับ

วิธีการใช้โปรแกรมสร้างข้อความขีดทับแบบง่ายๆ:

  1. พิมพ์ข้อความของคุณ
  2. ข้อความที่ถูกขีดทับจะปรากฎขึ้น

หากต้องการสร้างข้อความขีดทับเพิ่ม ลบข้อความแล้วทำตามขั้นตอน 1-3 อีกครั้ง