Snedstreck

Genomstrykning

Vad är genomstruken text?

Genomstruken text är text som skrivits med en horisontell linje genom mitten. Texten ser då ut som att den har strukits över så som ett misstag skulle markeras eller en avklarad uppgift på en to-do lista.

Det här är genomstruken text.

Genomstruken text kan användas till många saker, exempelvis:

  • För att ändra text eller markera att det är fel, en lärare skulle exempelvis kunna använda genomstrukna ord, fraser eller meningar för att visa vilka alternativ som är felaktiga och bör tas bort.
  • För att visa att något är genomfört, exempelvis kan genomstrukna bokstäver användas i en to-do lista för att visa att punkterna är genomförda.

Hur du skriver genomstrukna bokstäver på WhatsApp

För att skapa genomstrukna bokstäver på WhatsApp lägger du enkelt till ~ före och efter din text.

~Den här texten skulle bli genomstruken~

Om du använder en iPhone eller Android enhet kan du också använda inbygga funktioner.

Hur du skriver genomstruken text på Discord

För att skriva genomstrukna bokstäver på Discord lägger du till ~ före och efter ditt meddelande.

~Den här texten skulle bli genomstruken~

Vad är en textgenerator för genomstrukna bokstäver?

En textgenerator för genomstrukna bokstäver ger dig ett enkelt sätt att alltid skapa genomstruken text.

Istället för att använda de inbyggda verktygen för genomstruken text kan du använda en generator för att snabbt skapa din genomstrukna text.

En textgenerator för genomstrukna bokstäver är extra bra om du använder en laptop eller PC och vill ha genomstruken text.

Hur du använder textgeneratorn för genomstruken text

För att använda generatorn för genomstruken text följer du enkelt dessa steg:

  1. Skriv eller klistra in din text
  2. Genomstruken text kommer uppenbara sig

För att skapa mer genomstruken text tar du bara bort texten och klistrar in nya meningar.