Upp och ner text

Vänd text

Vad är spegelvänd text?

Spegelvänd text är när texten vänds så att bokstäverna visas bakåt och orden är omvända. Spegelvänd text är inte lätt att läsa, men den kommer att se helt normal ut när den ses i en spegels reflektion.

Så här använder du Spegelvänd Text Generatorn

Så här använder du Spegelvänd Text Generatorn för att omvandla ditt skrivande till spegelvänd text i tre enkla steg:

  1. Skriv i rutan eller kopiera och klistra in texten i den
  2. Den spegelvända texten visas automatiskt
  3. Kopiera och klistra sen in texten för att använda den var du vill