ข้อความกลับด้าน

ข้อความกลับหัว

ข้อความกลับด้านคืออะไร

การเขียนแบบกลับด้านคือการพลิกข้อความของคุณเพื่อให้ตัวอักษรปรากฏย้อนกลับและคำจะกลับด้าน ข้อความกลับด้านมันอ่านได้ไม่ง่าย แต่จะดูปกติมากๆ เมื่อมองสะท้อนจากกระจก

วิธีการใช้โปรแกรมสร้างข้อความกลับด้าน

วิธีการใช้โปรแกรมสร้างข้อความกลับด้านเพื่อแปลงข้อความของคุณเป็นข้อความกลับด้านโดย 3 ขั้นตอนง่ายๆ

  1. พิมพ์ลงไปในกล่องข้อความหรือคัดลอกและวางข้อความ
  2. ข้อความกลับด้านจะปรากฎข้างล่างโดยอัตโนมัติ
  3. เพียงคัดลอกและวางข้อความที่ไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการ