หนา I

หนา II

แฟร็คทัวร์หนา

เขียนมือหนา

ข้อความตัวหนาคืออะไร

ข้อความตัวหนาจะเขียนด้วยเฉดสีที่เข้มกว่า และโดยปกติผู้เขียนจะใช้เพื่อเน้นความสำคัญ หรือเพื่อดึงดูความสนใจของผู้อ่านมาที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อความ เช่น คำว่า "ไม่" จะเขียนเป็นตัวอักษรหนาในประโยคต่อไปนี้ เพื่อที่จะเน้นว่าไม่ได้กล่าวถึงคุณ

ตัวอย่าง: ไม่รวมด้วย

ข้อความตัวหนาใช้ในสถานการณ์ใด

ข้อความที่เขียนเป็นตัวอักษรหนามักจะเขียนเพื่อให้ผู้อ่านให้ความสนใจพิเศษกับคำ คำพูด หรือประโยคนั้นๆ ข้อความที่ถูกทำให้หนาจะเน้นข้อมูลสำคัญๆ ให้ผู้อ่าน บางครั้งคุณอาจจะพบว่ามีการเขียนวันและเวลาเป็นตัวหนา ซึ่งเป็นไปด้วยเหตุผลเดียวกันว่า ต้องการให้คุณมุ่งความสนใจไปที่วันและเวลา

วิธีเขียนข้อความตัวหนาบน WhatsApp

หากต้องการเขียนข้อความตัวหนาเมื่อส่งข้อความบน WhatsApp เพียงใส่ดอกจัน(หรือดาว) ลงที่ด้านหน้าหน้าและหลังข้อความทันทีเมื่อคุณอยากให้เป็นตัวหนา

ตัวอย่าง: *ข้อความ*

วิธีเขียนข้อความตัวหนาบน Instagram

ถ้าคุณสังเกตเห็นคนอื่นเขียนความคิดเห็น คำอธิบาย ข้อความ และประวัติเป็นข้อความตัวหนาบน Instagram และคุณก็สงสัยว่าจะเขียนเองด้วยได้อย่างไร คุณสามารถใช้โปรแกรมสร้างข้อความได้ เพียงคุณพิมพ์ข้อความลงในโปรแกรมแล้วจะแปลงให้เป็นตัวหนาโดยอัตโนมัติ แล้วคุณก็คัดลอกและวางใน Instagram ของคุณได้

วิธีการใช้โปรแกรมสร้างข้อความตัวหนา

วิธีการใช้โปรแกรมสร้างข้อความตัวหนาเพื่อแปลงข้อความของคุณเป็นตัวอักษรหนา:

  • พิมพ์ลงไปในช่องหรือคัดลอกและวางข้อความ
  • ข้อความตัวหนาจะปรากฎข้างล่างโดยอัตโนมัติ
  • เพียงคัดลอกและวางข้อความที่ไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการ