Chữ in đậm I

Chữ in đậm II

Fraktur in đậm

Chữ viết tay in đậm

Chữ In đậm là gì?

Chữ in đậm được viết với màu sắc đậm hơn và thường được các tác giả dùng để nhấn mạnh hoặc để gây sự chú ý cho độc giả đến một phần của văn bản. Ví dụ, cụm từ 'không' được viết in đậm trong câu sau để nhấn mạnh rằng văn bản này không áp dụng cho bạn.

Ví dụ: Điều này không áp dụng.

Chữ In đậm Được dùng để làm gì?

Văn bản được viết in đậm thường được làm vậy để độc giả để ý đặc biệt hơn đến từ, cụm từ, hoặc câu đó. Văn bản cũng được in đậm để nhấn mạnh rằng thông tin đó là quan trọng với độc giả.

Đôi khi, bạn sẽ thấy những thứ như ngày tháng và thời điểm được viết in đậm. Điều này cũng được tương tự thực hiện vì nó sẽ gây sự chú ý cho bạn đến ngày tháng hoặc thời điểm.

Cách viết In đậm trên WhatsApp

Để viết văn bản in đậm khi gửi tin nhắn trên WhatsApp, bạn chỉ cần đặt dấu hoa thị (cón được gọi là dấu sao) ngay trước và sau văn bản mình muốn in đậm.

Ví dụ: *văn bản*

Cách viết In đậm trên Instagram

Nếu bạn để ý những người viết bình luận, phần mô tả, tin nhắn, và phần lý lịch bằng chữ in đậm trên Instagram và tự hỏi cách để tự làm vậy, bạn có thể dùng công cụ tạo văn bản để làm điều này. Bạn chỉ cần viết văn bản của mình vào công cụ và nó sẽ tự động in đậm nó cho bạn để bạn có thể sao chép và dán nó vào Instagram của mình.

Cách dùng Công cụ tạo Chữ In đậm

Đây là cách dùng công cụ tạo chữ in đậm để chuyển đổi văn bản của mình thành chữ in đậm:

  1. Soạn thảo vào hộp hoặc sao chép và dán văn bản của bạn vào đó
  2. Văn bản in đậm sẽ tự động hiển thị ở dưới
  3. Bạn chỉ cần sao chép và dán văn bản để dùng nó bất cứ đâu mình muốn