Chữ in đậm I

Chữ in đậm II

Văn bản Bong bóng I

Văn bản Bong bóng II

Bảng đen

Biểu tượng cảm xúc

Fraktur

Fraktur in đậm

Chiều rộng đầy đủ

Hy Lạp

Chữ viết tay

Chữ viết tay in đậm

Văn bản in nghiêng I

Văn bản in nghiêng II

Nhật Bản

Châu Á

Monospace

Hình vuông I

Hình vuông II

Nhỏ xíu (Chỉ số dưới dòng)

Nhỏ xíu (Chỉ số trên dòng)

Trên dòng

Gạch chéo

Gạch chéo Đôi

Gạch Ngang

Gạch Dọc

Gạch dưới

Gạch dưới Hai lần

Mũi tên

Dấu hoa thị

Vòng tròn

Tam giác

Dích dắc

Ngẫu nhiên I

Ngẫu nhiên II

Ngẫu nhiên III

Ngẫu nhiên IV

Ngẫu nhiên V

Ngẫu nhiên VI

Ngẫu nhiên VII

Ngẫu nhiên VIII

Ngẫu nhiên IX

Ngẫu nhiên X

Ngẫu nhiên XI

Ngẫu nhiên XII

Cách dùng các Phông chữ Khác nhau trên Instagram

Nếu bạn muốn đổi phông chữ trên tiêu đề, bình luận hoặc phần lý lịch Instagram của mình, bạn có thể đang tự hỏi cách dùng các phông chữ khác nhau trên Instagram.

Công cụ Tạo Phông chữ Instagram có thể giúp chuyển đổi văn bản của bạn thành nhiều loại phông chữ đẹp khác nhau chỉ trong ba bước đơn giản.

Khi bạn soạn thảo văn bản vào hộp, các loại phông chữ khác nhau mà bạn có thể dùng cho Instagram sẽ hiển thị. Bạn chỉ cần kéo xuống xem các loại phông chữ đã được tạo ra và sao chép văn bản. Để dùng các loại phông chữ này, bạn chỉ cần sao chép phần văn bản và dán nó vào phần tiêu đề, lý lịch và bình luận Instagram của mình.

Công cụ Tạo Phông chữ Instagram là gì?

Công cụ Tạo Phông chữ Instagram là một công cụ trực tuyến cho phép bạn tạo văn bản với các phông chữ và biểu tượng ngộ nghĩnh cho phần tiêu đề, lý lịch và bình luận trên Instagram. Bạn cũng có thể dùng công cụ này để tạo văn bản với các phông chữ cool ngầu cho các mạng xã hội khác chẳng hạn như Twitter, Facebook và Tumblr.

Cách dùng Công cụ Tạo Phông chữ Instagram

Đây là cách dùng Công cụ Tạo Phông chữ để tạo các phông chữ cool ngầu và độc đáo trên Instagram:

  1. Bắt đầu soạn thảo vào hộp
  2. Xem qua các lựa chọn và chọn phông chữ của bạn
  3. Sao chép phần văn bản
  4. Dán nó vào phần lý lịch, tiêu đề hoặc bình luận Instagram của bạn