Nhỏ xíu (Chỉ số dưới dòng)

Nhỏ xíu (Chỉ số trên dòng)

Văn bản Nhỏ là gì?

Văn bản nhỏ là một loại Unicode (một quy cách đặc tả quốc tế cho ký tự văn bản được dùng bởi máy tính) mà nhiều người dùng trong các bài báo học thuật, bài nghiên cứu, tài liệu, tin nhắn hoặc trên các hồ sơ và bài đăng mạng xã hội. Nó không phải là một font chữ, mà là một tập hợp các ký tự trông giống như chữ nhỏ.

Bạn Gọi Văn bản nhỏ là gì? (Được biết đến là Chỉ số dưới dòng)

Văn bản nhỏ xíu hiển thị trong vài tài liệu hoặc bài báo (nằm phía dưới hoặc phía trên dòng chữ được soạn thảo bình thường) được gọi là "Chỉ số dưới dòng" hoặc "Chỉ số trên dòng".

Nói rõ hơn, chỉ số dưới dòng là khi văn bản nằm dưới dòng viết chữ và chỉ số trên dòng là khi văn bản nằm trên dòng viết chữ. Thông thường, văn bản này có thể là chữ số, hình vẽ hoặc ký tự - nhưng nó cũng có thể bao gồm các chữ cái.

Ví dụ, trong từ "H2O", số "2" nằm dưới dòng là một chỉ số dưới dòng.

Trong ngày "22nd", chữ "nd" là chỉ số trên dòng.

Làm sao để Soạn thảo Chỉ số trên dòng Nhỏ?

Có nhiều cách để soạn thảo văn bản chữ nhỏ cho chỉ số trên dòng. Bạn có thể:

  • Dùng công cụ tạo văn bản chữ nhỏ: bạn chỉ cần soạn thảo văn bản vào công cụ này và nó sẽ tự động khiến văn bản của bạn nhỏ.
  • Dùng Microsoft Word: bạn có thể chèn một ký tự trên dòng hoặc đổi font thành chỉ số trên dòng.

Công cụ Tạo Văn bản nhỏ là gì?

Công cụ tạo văn bản chữ nhỏ là cách để chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng văn bản của bạn thành chữ nhỏ hoặc chỉ số dưới dòng. Khi bạn soạn thảo văn bản, công cụ này sẽ tự động khiến văn bản của bạn nhỏ lại. Sau đó, bạn chỉ cần sao chép và dán văn bản đó vào địa điểm mình muốn dùng.

Bạn có thể dùng công cụ tạo văn bản nhỏ để tạo văn bản nhỏ cho hồ sơ, tin nhắn, bài đăng, lời chú thích hoặc email của mình. Bạn chỉ cần soạn thảo văn bản của mình vào công cụ tạo văn bản chữ nhỏ, và nó sẽ tự động hiển thị.

Cách Dùng Công cụ Tạo Văn bản chữ nhỏ

Đây là cách dùng công cụ tạo văn bản chữ nhỏ trong 3 cách đơn giản:

  1. Soạn thảo văn bản của bạn vào ô đầu vào
  2. Văn bản nhỏ xíu sẽ tự động hiển thị
  3. Sao chép văn bản này để dùng nó