Văn bản Phản chiếu

Văn bản lộn ngược

Chữ Phản chiếu là gì?

Chữ phản chiếu là khi văn bản của bạn bị đảo ngược và văn bản hiển thị đảo ngược với các chữ cái bị xoay ngược lại. Chữ phản chiếu không dễ đọc, nhưng nó sẽ hiển thị hoàn toàn bình thường khi nó được đọc dưới dạng hình phản chiếu qua gương.

Cách dùng Công cụ Tạo Chữ phản chiếu

Đây là cách dùng Công cụ Tạo Chữ phản chiếu để phản chiếu văn bản của bạn trong 3 bước đơn giản:

  1. Soạn thảo vào hộp hoặc sao chép và dán văn bản của bạn vào đó
  2. Văn bản phản chiếu sẽ tự động hiển thị
  3. Bạn chỉ cần sao chép và dán văn bản để dùng nó bất cứ đâu mình muốn