เขียนมือ

เขียนมือหนา

ฟอนต์ตัวเขียนคืออะไร

ฟอนต์ตัวเขียน คือ ข้อความใดๆ ที่ตัวอักษรถูกเขียนในลักษณะต่อกันแบบลื่นไหล โดยที่ตัวอักษรทั้งหมดในคำจะเชื่อมต่อกัน แรกเริ่มฟอนต์ตัวเขียนถูกสร้างขึ้นตามการเขียนด้วยลายมือ ซึ่งช่วยให้ผู้คนสามารถเขียนและสื่อสารได้เร็วขึ้น

เมื่อเข้าสู่โลกดิจิทัล ฟอนต์ตัวเขียนได้กลายเป็นฟอนต์หรือแบบอักษรประเภทหนึ่ง เช่นตัวอักษร Unicode แบบตัวเขียนซึ่งตัวอักษรจะปรากฏขึ้นในลักษณะต่อเนื่องโดยไม่มีการคั่นหรือเว้นวรรคระหว่างตัวอักษรในคำ

ฟอนต์ต่อไปนี้คือแบบอักษรที่เป็นตัวอักษรตัวเขียน

  • Edwardian Script
  • Kunstler Script
  • Segoe Script
  • Lucida Handwriting

เครื่องมือสร้างฟอนต์ตัวเขียนคืออะไร

เครื่องมือสร้างฟอนต์ตัวเขียน เป็นเครื่องมือออนไลน์เพื่อสร้างข้อความด้วยฟอนต์ตัวเขียน สำหรับใช้ในโซเชียลมีเดีย หรือนำไปใส่ในข้อความ อีเมล หรือเอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากการแปลงข้อความธรรมดาเป็นตัวอักษร Unicode แบบตัวเขียนแล้ว คุณยังสามารถเลือกค่ากำหนดได้ว่าต้องการให้ข้อความมีรูปแบบอย่างไร

วิธีใช้เครื่องมือสร้างฟอนต์ตัวเขียน

การใช้เครื่องมือสร้างฟอนต์ตัวเขียน เป็นวิธีที่ง่ายดายและรวดเร็วที่สุด หากคุณอยากได้ฟอนต์ข้อความตัวเขียนสวยๆ เพื่อนำไปใช้เป็นชื่อโปรไฟล์ ใส่ในความคิดเห็นหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียก็ได้

วิธีใช้เครื่องมือสร้างฟอนต์ตัวเขียนเพื่อสร้างข้อความฟอนต์ตัวเขียน มีดังนี้

  1. พิมพ์ข้อความของคุณในช่อง
  2. ฟอนต์ตัวเขียนจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
  3. คัดลอกและวางในที่ที่คุณต้องการนำไปใช้