Rukopis

Rukopis tučně

Co je kurzivní text?

Kurzivou se rozumí jakýkoli druh textu psaný plynulým způsobem, kdy jsou všechna písmena ve slově spojena dohromady. Původně byl kurzivní text vytvořen pro psaní rukou a lidem umožňoval rychlejší psaní a komunikaci.

V digitálním světě se kurzivní text stal druhem písma nebo Unicode, kde se text zobrazuje plynule bez mezer a přerušení mezi jednotlivými písmeny ve slově.

Jako příklad lze uvést následující písma, která se označují jako kurzivní:

  • Edwardian Script
  • Kunstler Script
  • Segoe Script
  • Lucida Handwriting

Co je generátor kurzivního textu?

Generátor kurzivního textu je online nástroj, který můžete použít k rychlému vytvoření kurzivního textu a písma pro sociální sítě, zprávy, e-maily nebo dokumenty.

Kromě převodu normálního textu na kurzivní písmena Unicode můžete také zvolit, jak chcete text stylizovat.

Jak používat generátor kurzivního textu

Použití generátoru kurzivního textu je jedním z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů, jak vytvořit kurzivní text pro použití v životopisech, komentářích nebo příspěvcích na sociálních sítích.

Zde se dozvíte, jak pomocí generátoru kurzivního textu vytvořit kurzivní text:

  1. Zadejte váš text do vstupního pole
  2. Kurzivní text se automaticky zobrazí ve druhém poli
  3. Zkopírujte a vložte text tam, kde ho chcete použít