Rukopis

Rukopis tučně

Kurzíva I

Kurzíva II

Co je kurzívní text?

Kurzívní text je napsán nebo vytištěn písmeny, jež jsou mírně nakloněna doprava. Například toto je kurzívní text, jelikož je nakloněn.

Kurzíva vznikla z kaligrafického ručně psaného písma a hojně se dnes používá v knihách, novinách, smlouvách, ale i v dalších formách textu po celém světě.

K čemu se kurzíva používá?

Pokud uvidíte text psaný kurzívou, pak chtěl autor s největší pravděpodobností danou část textu zdůraznit. Například slovo „vás" je v následujícím textu psáno kurzívou kvůli zdůraznění, že se daný text vztahuje právě na vás, čtenáře.

Příklad: Tento text se týká vás.

Ne vždy však kurzívu používáme kvůli zdůraznění. Někdy se píší kurzívou jména, názvy míst, názvy knih nebo určité části dialogu, což čtenářům umožňuje tyto věci odlišit od zbytku textu.

Jak psát kurzívou na WhatsAppu

Chcete-li na WhatsAppu poslat zprávu psanou kurzívou, pak vložte podtržítko těsně před a za text, který chcete tímto způsobem odlišit.

Příklad: _text_

Jak psát kurzívou na Instagramu

K psaní zpráv, bia, komentářů a popisků na Instagramu kurzívou je obvykle zapotřebí použít nějaký online generátor textu, který váš text převede na kurzívu. Poté už jen stačí daný text zkopírovat a vložit na Instagram.

Jak používat generátor kurzívového textu

K převedení textu na kurzívu pomocí generátoru kurzívového textu postupujte následovně:

  1. Do textového pole napište nebo zkopírujte váš text
  2. Kurzívový text se automaticky objeví dole
  3. Jednoduše text zkopírujte a vložte ho, kamkoliv budete chtít