Käsinkirjoitus

Käsinkirjoitus lihavoitu

Kursiivi I

Kursiivi II

Mitä on kursivoitu teksti?

Kursivoitu teksti on painettu tai kirjoitettu kirjaimilla, jotka ovat hieman vinossa oikealle. Esimerkiksi, tämä on kursivoitua tekstiä, koska se on kirjoitettu vinoon.

Kursivoitu teksti on peräisin kalligrafisesta kirjoitustyylistä. Sitä käytetään nykyään kirjoissa, papereissa, ehdoissa ja monissa muissa teksteissä ympäri maailman.

Mihin kursivoitua tekstiä käytetään?

Jos huomaat kursivoidun kohdan, kirjoittaja on yleensä käyttänyt sitä painottaakseen tekstiä. Esimerkiksi seuraavassa lauseessa sana "sinä" on kirjoitettu kursiivilla, koska sillä korostetaan, että teksti koskee sinua, lukijaa.

Esimerkiksi: Tämä koskee sinua.

Joskus kursivoitua tekstiä ei kuitenkaan käytetä korostamiseen. Kursivoidulla tekstillä kirjoitetaan ihmisten nimiä, paikkoja, kirjan otsikoita tai keskustelun osia. Tämäntyyppinen teksti kirjoitetaan kursiivilla siksi, että lukijan on helppo huomata, että kyse on nimestä, paikasta, asiasta tai lainauksesta.

Miten kursivoitua tekstiä käytetään WhatsAppissa

Kirjoittaaksesi kursivoidulla tekstillä WhatsAppissa, lisää alaviiva kursivoidun tekstin alkuun ja loppuun.

Esimerkiksi: _teksti_

Miten kursivoitua tekstiä käytetään Instagramissa

Kirjoittaaksesi kursivoidulla tekstillä Instagramin viesteissä, biossa, kommenteissa and kuvauksissa, tarvitset yleensä tekstigeneraattorin, joka muuntaa tekstisi kursivoiduksi. Kun teksti on muutettu kursivoiduksi, voit kopioida ja liittää sen Instagramissa toivottuun kohtaan.

Miten kursivoidun tekstin generaattoria käytetään

Tässä ohjeet kursivoidun tekstin luomiseen generaattorin avulla:

  1. Kirjoita teksti tai kopioi ja liitä se laatikkoon
  2. Kursivoitu teksti ilmestyy automaattisesti alle
  3. Kopioi ja liitä teksti toivottuun paikkaan