Handstil

Handstil fet

Kursiv I

Kursiv II

Vad är kursiv text?

Kursiv text är text som är tryckt eller skrivs med bokstäver som är något sneda till höger. Det här är till exempel kursiv text eftersom den har en vinkling.

Kursiv text härstammar från kalligrafisk handstil och används nuförtiden i böcker, papper, policyer och många andra former av skriftlig text över hela världen.

Vad används kursiv text för?

Om du ser text skriven i kursiv så görs det vanligtvis av författaren för betoning. Ordet "dig" skrivs till exempel i kursiv text i följande mening för att betona att texten gäller för dig, läsaren.

Exempel: Detta gäller dig.

Men ibland används kursiv text inte alltid för betoning. Ibland hittar du människors namn, platser, titlar på en bok eller en del av en dialog skrivet i kursiv. Anledningen till att denna typ av text skrivs i kursiv är att det gör det enkelt för läsare att märka att det är ett namn, plats, sak eller ett citat från en person.

Hur man skriver i kursiv på WhatsApp

För att skriva text i kursiv stil när du skickar ett meddelande på WhatsApp, placera helt enkelt ett understreck direkt före och efter texten du vill kursivera.

Till exempel: _text_

Hur man skriver i kursiv på Instagram

För att skriva i kursiv på Instagram meddelanden, bios, kommentarer och beskrivningar måste du vanligtvis använda någon form av online-textgenerator som konverterar din text till kursiv. För att använda texten på Instagram när den har konverterats till kursiv så kopierar du och klistrar in den där du behöver den.

Hur man använder Kursiv Text Generatorn

Så här använder du Kursiv Text Generatorn för att konvertera din text till kursiv:

  1. Skriv i rutan eller kopiera och klistra in texten i den
  2. Den kursiva texten visas automatiskt nedan
  3. Kopiera och klistra in texten för att använda den var du vill