Handschrift

Handschrift Vetgedrukt

Cursief I

Cursief II

Wat is een Cursieve Tekst?

Een tekst die cursief geschreven of geprint is heeft letters die licht naar rechts gebogen zijn. Bijvoorbeeld, dit is een cursieve tekst omdat het de buiging naar rechts bevat.

Cursieve teksten komen oorspronkelijk voort uit kalligrafisch handschrift en worden tegenwoordig gebruikt in boeken, kranten, beleidsstukken en in vele andere soorten teksten over de gehele wereld.

Waar wordt de Cursieve Tekst voor gebruikt?

Wanneer je een woord of woorden in het cursief ziet, betekend die meestal dat de schrijver nadruk wilt leggen op dit woord of deze woorden. Bijvoorbeeld, het woord 'jou' wordt vaak cursief geschreven om te benadrukken dat de zin aan jou, de lezer, gericht is.

Voorbeeld: Dit geldt voor jou.

Echter wordt de cursieve tekst niet alleen gebruikt om nadruk te leggen op woorden. Soms worden namen, plaatsen, boektitels, of een gedeelte van een dialoog ook cursief geschreven. De reden achter het feit dat deze teksten cursief geschreven worden, is dat het erg gemakkelijk is voor de lezer om op te merken dat het een naam, plaats, voorwerp of een quote van een persoon is.

Hoe Je Cursieve Woorden Kunt Schrijven Op WhatsApp

Om woorden cursief te krijgen wanneer je een bericht stuurt via WhatsApp, kun je simpelweg een laag streepje plaatsen voor en na de woorden die je in het cursief wilt hebben.

Voorbeeld: _text_

Hoe Je Cursieve Woorden Kunt Schrijven op Instagram

Om jouw woorden in het cursief te zetten in berichten, bio's, omschrijvingen en opmerkingen op Instagram, heb je meestal een soort online tekst generator nodig, die jouw tekst naar het cursieve lettertype zal zetten. Om de tekst te gebruiken wanneer het naar het cursief is gezet, is alleen een kwestie van knippen en plakken daar waar je het nodig hebt.

Hoe Je de Cursieve Tekst Generator Kunt Gebruiken

Hier kun je de uitleg vinden die stapsgewijs weergeeft hoe de cursieve tekst generator jouw teksten in het cursief zal zetten:

  1. Typ in het tekst vak of kopieer en plak jouw tekst in het tekst vak
  2. De cursieve tekst zal automatisch tevoorschijn komen
  3. Kopieer en plak deze tekst naar de gewenste plek