Polityka prywatności informuje, w jaki sposób przetwarzamy informacje na twój temat na witrynie exotictext.com (the "Site"). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając w witryny wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Nasze dane kontaktowe

Nazwa: exotictext.com, zarejestrowana przez Burak Özdemir, indywidualnego przedsiębiorcę zarejestrowanego w Turcji.

E-mail: burakozdemir {@} protonmail (.) ch

1. Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych

Obecnie gromadzimy i przetwarzamy jedynie pliki cookie, pliki dziennika systemowego (logfile), adresy IP, znaczniki czasu (pliki timestamp) i pliki user-agent.

2. Rodzaje plików cookie

Pliki cookie Google

Google, jako dostawca zewnętrzny, używa plików cookie do wyświetlania reklam na witrynie. Pliki cookie pozwalają Google i partnerom Google na wyświetlanie użytkownikom reklam na podstawie ich historii odwiedzin tej i innych witryn. Użytkownik może wyłączyć spersonalizowane reklamy tutaj: https://www.google.com/settings/ads

Możesz dowiedzieć się więcej na temat sposobu, w jaki Google używa danych, kiedy korzystasz ze stron lub aplikacji partnerów Google tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/partners

3. Jak gromadzimy dane osobowe i dlaczego je zachowujemy

Automatycznie gromadzimy pewne dane użytkowników, którzy korzystają z naszej witryny przy pomocy cookie i podobnych technologii. Otrzymujemy dane od dostawców zewnętrznych, takich jak dostawcy narzędzi analitycznych, agencje reklamowych, dostawcy informacji i dostawy technologii.

Używamy danych użytkowników w celu świadczenia naszych usług.

Możemy dzielić się danymi ze stronami trzecimi, żeby utrzymać stronę i świadczyć usługi.

Zależy nam na tym, żeby przetwarzanie danych użytkowników przebiegało zgodnie z prawem.

4. Jak przechowujemy dane osobowe użytkowników

Dane osobowe użytkowników są bezpiecznie przechowywane na Stany Zjednoczone serwerach, a witryna jest obsługiwana w Republice Turcji.

Zachowujemy wszystkie zebrane dane w plikach dziennika systemowego (logfile) przez tydzień. Później wszystkie dane są automatycznie usuwane.

5. Bezpieczeństwo

Podjęliśmy środki bezpieczeństwa i środki organizacyjne, żeby dane użytkowników nie zostały przypadkowo utracone, użyte, zmienione, ujawnione czy użyte bez pozwolenia.

6. Prawo do ochrony danych użytkownika

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, użytkownikom przysługują niniejsze prawa:

Prawo do dostępu do danych: Użytkownik ma prawo zażądać kopii swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych: Użytkownik ma prawo do zmiany danych osobowych, które uważa za niedokładne. Użytkownik ma również prawo uzupełnić dane, które uważa za niekompletne.

Prawo do usunięcia danych: W niektórych przypadkach użytkownik ma prawo usunąć swoje dane osobowe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: W niektórych przypadkach użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych: W niektórych przypadkach użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych: W niektórych przypadkach użytkownik ma prawo zażądać od nas wysłania zebranych przez nas danych na jego temat do innej organizacji lub do użytkownika.

Użytkownik może domagać się powyższych praw bez uiszczania żadnej opłaty. Jeśli użytkownik wniesie do nas prośbę, odpowiemy na nią w przeciągu miesiąca.

Jeśli chcesz wnieść do nas prośbę/żądanie, prosimy o kontakt: burakozdemir {@} protonmail (.) ch

7. Tłumaczenie polityki prywatności

Językiem niniejszej polityki prywatności i wszystkich wiadomości i dokumentów związanych z polityką prywatności będzie angielski, chyba, że zostanie ustalone inaczej. Ewentualne tłumaczenia mają charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy, i jedynie oryginał w języku angielskim jest wiążący, nie jego tłumaczenia.

8. Jak złożyć skargę

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do użycia twoich danych osobowych, możesz złożyć skargę: burakozdemir {@} protonmail (.) ch.

Jeśli nie jesteś zadowolony z tego, w jaki sposób użyliśmy twoich danych, możesz również złożyć skargę do organów ochrony danych osobowych w twoim kraju.