Chữ gạch chân - Công cụ Tạo Văn bản Gạch dưới

Công cụ Tạo Văn bản Gạch dưới giúp bạn tạo văn bản được gạch dưới mà bạn có thể sao chép và dán vào các bài đăng Facebook, Twitter, Instagram và các mạng xã hội khác.

Gạch dưới
Trên dòng

Văn bản Gạch dưới là gì?

Văn bản gạch dưới sẽ có một đường nằm ngang phía dưới nó. Văn bản này thường được dùng nhất để nhấn mạnh một từ hoặc cụm từ trong câu để cho thấy tầm quan trọng của nó.

Công cụ Tạo Văn bản Gạch dưới là gì?

Với các ký tự Unicode, công cụ này cung cấp cho bạn một cách tạo các chữ được gạch dưới một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể dùng một công cụ tạo văn bản gạch dưới để tạo các chữ gạch dưới mà bạn có thể sao chép và dán ở bất kỳ đâu mình muốn.

Cách dùng Công cụ Tạo Văn bản Gạch dưới

Để dùng công cụ tạo văn bản gạch dưới, bạn chỉ cần:

  1. Soạn thảo văn bản của mình
  2. Văn bản gạch dưới sẽ hiển thị
  3. Nhấp vào "Sao chép" hoặc "Tweet" để lưu hoặc chia sẻ nó

Để tạo nhiều từ gạch dưới hơn, hãy xóa văn bản và lặp lại các bước 1-3.