Font Chữ Nhật - Biểu tượng Nhật Bản

Tạo văn bản với các kiểu dáng font chữ Nhật khác nhau. Dùng các chữ châu Á để tạo văn bản sành điệu trực tuyến.

Châu Á
Nhật Bản
Dấu ngoặc I
Dấu ngoặc II
Dấu ngoặc III
Dấu ngoặc IV
Dấu ngoặc V
Dấu ngoặc VI
Dấu ngoặc VII
Dấu ngoặc VIII
Dấu ngoặc IX
Dấu ngoặc X
Dấu ngoặc XI
Dấu ngoặc XII

Kí tự Nhật Bản - Bảng chữ cái Kanji


𠮟
西
寿尿
使
沿
便
姿
退
宿
鹿
婿
湿
貿
殿
綿
稿
調
簿

Nguồn

Công cụ Tạo Chữ Nhật là gì?

Công cụ Tạo Chữ Nhật là một công cụ trực tuyến cho phép người dùng tạo văn bản với các font chữ kiểu dáng Nhật Bản. Nó dùng nhiều chữ châu Á và Unicode để tạo các văn bản sành điệu. Người dùng phải biết rằng công cụ này không phiên dịch văn bản sang tiếng Nhật mà chỉ chuyển đổi văn bản thành các ký tự Nhật hoặc Trung Quốc.

Cách Dùng Công cụ Tạo Chữ Nhật

Nếu bạn muốn tạo văn bản với các font chữ kiểu dáng Nhật Bản, đây là cách dùng công cụ trực tuyến này:

  1. Soạn thảo văn bản của bạn vào ô
  2. Văn bản với chữ font Nhật sẽ tự động hiển thị ở dưới
  3. Xem qua danh sách các font chữ kiểu dáng châu Á
  4. Khi bạn đã chọn được font chữ yêu thích của mình, hãy sao chép và dán nó vào bất kỳ đâu bạn muốn dùng.