Understruken text - Generator för understrukna bokstäver

Textgeneratorn för understruken text hjälper dig att skapa understruken text som du sedan kan kopiera till Facebook, Twitter, Instagram eller andra social medier.

Understryka
Överlinje

Vad är understruken text?

Understruken text har ett horisontellt sträck under sig och används mest för att poängtera något och visa dess påverkan.

Vad är en generator för understruken text?

Tack vare Unicode finns det nu ett enkelt sätt att skapa understruken text. Du kan använda ett online verktyg för att skapa understruken text vilken du sedan kan kopiera och klistra in precis vart du vill.

Hur du använder generatorn för understruken text

För att skapa understruken text behöver du bara:

  1. Skriva din text
  2. Understruken text kommer uppenbara sig
  3. Klicka på "kopiera" eller dela till din valda plattform

För att skapa fler understrukna ord tar du bort den skrivna texten och klistrar in nya ord.